PRINCE2 Agile Practitioner

V tomto termínu probíhá výuka v anglickém jazyce.

Náš kurz PRINCE2 Agile® Practitioner vás naučí jak prolnout strukturu, řízení a kontrolu s agilními metodami, technikami a přístupy. Tento akreditovaný třídenní intenzívní kurz cílí na profesionály, kteří pracují v projektovém prostředí včetně klíčových pracovníků integrujících projektový management a realizaci produktů, na ty, kteří jsou zodpovědní za správu projektů realizovaných v agilním prostředí, a na všechny, kteří jsou zainteresováni na podpoře projektů či jejich portfolií.

Sdílení události