PRINCE2 Combination

V tomto termínu probíhá výuka v anglickém jazyce.

Tento pětidenní intenzivní kurz kombinuje všechny materiály z kurzů úrovní Foundation a Practitioner do jednoho modulu. Je určen těm, kteří cílí na certifikaci a jsou ochotni tvrdě pracovat, aby dosáhli svého cíle v intenzivním pětidenním období. Kurz je akreditován a poskytuje účastníkům veškerou podporu potřebnou pro úspěšné zvládnutí obou zkoušek. Obě zkoušky jsou součástí kurzu. Nejprve účastníci musí úspěšně projít zkouškou základní úrovně Foundation, ta je podmínkou pro přistoupení ke zkoušce úrovně Practitioner.

Část modulu v úrovni Foundation naučí účastníky základy metodiky PRINCE2® a umožní jim získat certifikát pro tuto základní úroveň. Část v úrovni Practitioner pomáhá účastníkům rozšířit jejich znalosti získané na předchozí úrovni a umožňuje jim aplikovat tyto znalosti v rámci prostředí případové studie projektového řízení. Tak mohou být nabyté znalosti být účinně a efektivně aplikovány.

Sdílení události