PRINCE2 AGILE®

Kombinace Foundation & Practitioner

POZNEJTE TENTO KURZ

Rychlá zkratka k certifikaci

Tento pětidenní intenzívní kurz spojuje obsah kurzů úrovně Foundation a Practitioner do jednoho uceleného modulu. Je vhodný pro všechny, kteří jsou ochotni investovat svůj čas a úsilí pro získání obou certifikátů prostřednictvím pětidenního intenzivního soustředěného úsilí. Kurz je akreditován a nabízí ucelenou podporu nutnou pro úspěšné získání obou certifikátů. Obě zkoušky jsou součástí pětidenního kurzu. Úspěšné absolvování úrovně Foundation je předpokladem pro přistoupení ke zkoušce úrovně Practitioner.

První část kurzu nabízí uchazečům základy PRINCE2 AGILE a připraví je ke zkoušce Foundation. Druhá část rozvíjí získané poznatky a vede účastníky k úspěšnému složení zkoušky Practitioner.

Účastníkům doporučujeme individuální přípravu formou samostudia v rozsahu cca 4 hodiny před začátkem kurzu. Úspěšné složení obou zkoušek může vyžadovat určitou časovou zátěž formou samostudia (večerní přípravy) i v průběhu kurzu.

CO SE NAUČÍTE

Sylabus kurzu

První část kurzu (Foundation) vám přinese porozumění základům metodiky PRINCE2 a zahrnuje:

 • Klíčové aspekty metodiky PRINCE2
 • Jak vyřešit a zpružnit jednotlivé aspekty projektového řízení
 • Základní koncepty agilních způsobů práce
 • Principy, témata a procesy podle PRINCE2
 • Vysvětlení účelu kombinace PRINCE2 a agilních přístupů
 • Implementaci PRINCE2 Agile
 • Přizpůsobení metodiky PRINCE2 agilnímu prostředí
 • Přípravu na zkoušku úrovně Foundation

Na konci první části absolventi porozumí:

 • Klíčovým konceptům projektového řízení podle PRINCE2
 • Ucelenému systému požadavků na správu projektů podle PRINCE2
 • Množství agilních metod a technik včetně: Scrum, Kanban, Lean Start-up a Cynefin
 • Rozhraní mezi PRINCE2 a agilními způsoby práce.

Ve druhé části kurzu (Practitioner) budete stavět na základech metodiky PRINCE2 a přizpůsobíte dále PRINCE2 agilnímu kontextu. Díky lepší schopnosti koordinovat spolupráci v týmech i mezi týmy, které pracují iterativním způsobem, vám pomůžeme lépe dodržovat termíny vašich projektů. Naučíme vás používat celou řadu agilních metod a technik: Scrum, Kanban, Lean Startup a Cynefin.

Zkouška PRINCE2 AGILE Foundation probíhá třetí den kurzu a zkouška úrovně Practitioner probíhá v rámci posledního výukového dne kurzu. Obě zkoušky jsou zahrnuty v ceně kurzu.

KOLIK TO STOJÍ

Co je zahrnuto v ceně

Když se přihlásíte do Centra projektového řízení, nezískáte pouze kurz, ale stanete se členem širší komunity. Získáte:

 • Oficiální manuál: PRINCE2 AGILE
 • Úplnou sada výukových materiálů ke kurzům Foundation and Practitioner
 • Průvodce účastníka kurzu Foundation and Practitioner
 • Pětidenní profesionální instruktáž a vedení
 • Zkoušku Foundation (vč. jednoho opakování, bude-li nutné)
 • Zkoušku Practitioner (vč. jednoho opakování, bude-li nutné)
 • Přístup do univerzitní knihovny a jejích zdrojů
 • Identifikační číslo v rámci Masarykovy univerzity
 • Přístup do Informačního systému Masarykovy univerzity
 • Možnost konzultací navíc s přístupem k hlavnímu školiteli.

Cena kombinovaného kurzu činí 39 000 Kč (včetně DPH - uplatňujeme 0% sazbu DPH).

Možnost in-house realizace a individuálních cenových plánů pro ucelené skupiny zájemců.

CERTIFIKACE

Certifikace na úrovni Foundation

Certifikace PRINCE2 Agile Foundation nabízí profesionálům v oblasti projektového řízení možnost realizovat projekty agilním způsobem za použití širokého spektra agilních technik a metod a s výhodou možnosti využití upravené metodiky PRINCE2. Certifikace na úrovni Foundation je také nezbytným předpokladem pro certifikace na úrovni Practitioner.

Formát zkoušky

 • písemný test v délce 1 hodiny obsahující otázky s výběrem odpovědi (multiple-choice)
 • 50 otázek s minimálním limitem 55 % správných odpovědí
 • při zkoušce není povoleno využití žádných dodatečných materiálů.

Certifikace na úrovni Practitioner

Certifikace PRINCE2 Agile Practitioner prokazuje schopnost absolventa realizovat agilní projekty v prostředí PRINCE2. Zkouška probíhá formou písemného testu zaměřeného na řešení případových studií (scénářů). Je rozdělena do pěti oddílů otázek (multiple-choice), které testují důležité znalosti a dovednosti (výstupy z učení).

Formát zkoušky

 • testování založené na scénářích
 • 50 otázek (multiple-choice), každá za 1 bod
 • minimální limit 30 bodů (tj. 60 % hranice)
 • délka trvání testu 150 minut, vč. času na čtení zadání
 • při zkoušce je povoleno využití písemných materiálů (pouze oficiální manuál PRINCE2 Agile).

NADCHÁZEJÍCÍ KURZY

Nejsou naplánovány žádné budoucí akce.

kalendář kurzů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info